Home

CNG-Gruppen:

 

Anna Lindgren: annalindgren.kunst@gmail.com, Mobil: 25 67 10 33

www.annalindgren.dk - www.artistsbooks.dk/anna-lindgren-books.htm

 

Bertine Knudsen, bertineknudsen@hotmail.com, Mobil: 21 61 47 23

www.bkf.dk/bertine-knudsen - www.artistsbooks.dk/bertine-knudsen-books.htm

 

Birgit Dalum: birgitdalum@gmail.com. Mobil: 28 11 66 29

Bodil Rosenberg: bodilrosenberg@gmail.com. Mobil: 20 66 39 11

www.bodilrosenberg.dk - www.artistsbooks.dk/bodil-rosenberg-books.htm

 

Pia Fonnesbech: piafonnesbech@gmail.com, Mobil: 60 80 52 33

www.piafonnesbech.dk - www.artistsbooks.dk/pia-fonnesbech-books.htm

 

Susanne Helweg: shelweg@mail.dk

www.susannehelweg.dk - www.artistsbooks.dk/susanne-helweg-books.htm

 

En Artist's Book er et objekt med et kunstnerisk udtryk i dets egen ret

 

Det drejer sig ikke bare om en bog, måske er den ikke "læsbar", men et mini-kunstværkder, der både kan have maleriske og skulpturelle kvaliteter

Bogen spiller på mange virkemidler: ord, tyngde, lethed, groft, fint, duft, måske endda smag og lyd.

Man opfatter bogen med øjnene: dens farver, form, enkelhed eller kompleksitet; videre ved berøring: dens ruhed, glathed, de mange former for modsætninger i overflade-struktur.

Måske ligger kvaliteten i det konceptuelle, måske fanges man af den taktile og sensuelle oplevelse i kombination med det visuelle udtryk

An Artist's Book is an object with an artistic value in its own right

 

It is not just a book, in fact it might not be 'readable', but a small piece of art, which can have both painterly and sculptural qualities.

The book plays on a lot of artistic instruments: words, weight, lightness, roughness, delicacy, scent, maybe even taste and sound.

You perceive the book with your eyes: the colors, the form, simplicity or complexity; further on by touching with your hands: its rough or smooth surface, the many different experiences of texture.

Maybe the most interesting point is conceptual; maybe you are taken by the tactile and sensual experience in combination with the visual expression

Copyright @ All Rights Reserved